Ny utlånsrekord for husholdningene

Utlånsveksten for norske husholdninger var ved utgangen av junioppe i 11,7 prosent for siste 12 måneders-periode.