Har hastverk med gasskraft på Tjeldbergodden

Statoil, Statnett og Norsk Hydro har fått det travelt med å realisere planene om et gasskraftverk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Mangel på elektrisk kraft i fylket er bakgrunnen for hastverket.