Høyskolesamarbeid med Kina

Mer internasjonal utveksling er et sentralt poeng i kvalitetsreformen for høyere utdanning. Høgskolen i Stavanger ser i retning Kina.