Krav om å senke norsk spritavgift

Norge må følge etter hvis Sverige kutter avgiften på sprit, menerinteresseorganisasjoner som frykter økt grensehandel. Bondeviksønske om felles nordisk nivå på alkoholavgiftene påvirker ikkesvenskene.