Rektorene klager på for lite penger

Sandnesskolene har levert inn sine budsjettforslag til kommunen. Samtlige rektorer mener ressursene er for knappe.