Statoil-sjefens fire hovedmål

Arven etter mitt team skal være at Statoil ble forbedret og ble globalt konkurransedyktig. Og at vi investerte skikkelig i den viktigste ressursen; menneskene.