Vurderer felles etterforskning av pyramide-politi

Riksadvokaten avgjør om kort tid hvordan etterforskningen av polititjenestemenn som har vært aktive i pyramiden T5PC, skal foregå.