Turbulent historie

Statfjord inneholder noen av de mest dramatiske kapitlene i norsk oljehistorie.