Dyrere mobiltelefon, mindre barnetrygd

Det blir dyrere å kjøpe mobiltelefon, barne— trygden blir redusert og det vil koste mer å røyke sigar.