Posten delvis berørt av streiken

Postgangen vil bli berørt på strekninger der Posten er avhengig av underleverandører. Østlandet og Agder er foreløpig ikke berørt.