Nye kontrakter til Solstad Offshore

Solstad Offshore har inngått kontrakter til en samlet verdi av ca 100 millioner kroner. Nybygget «Normand Borg», som rederiet overtar i neste måned, har fått oppgaver for Statoil det kommende året. Kontrakten gjelder et nytt ankerhåndteringsfartøy, bygd ved det Aker-eide Langstenverftet.