Opprør fra nord mot fylkeskommunen

HAUGESUND: Dagens fylkeskommune må legges ned, mens en region for hele Vestlandet bør opprettes. Dette går Haugesund bystyre inn for. Karmøy formannskap vil derimot avvikle hele fylkeskommunen uten å sette inn noe nytt forvaltningsnivå mellom kommune og stat.