Stor tro på flere oljefunn

Det kan bli jevn aktivitet med boring i flere år framover. Oljeselskapene tror nemlig fortsatt på gode muligheter for oljefunn i Nordsjøen.