Styremøte uten Sveaas

Det nyvalgte styret i Orkla konstituerte seg etter bedriftsforsamlingen torsdag, men behandlet ikke det omstridte spørsmålet om salget av Skandia-aksjene. Christen Sveaas var ikke med på møtet.