Milliardsprekk for kommunene

Kommuneøkonomien er blitt forverret med overfem milliarder kroner siden revidert nasjonalbudsjett.