Sikkerhetsbonus svekker sikkerheten

Oljearbeidernes Fellessammenslutning er skeptisk til prestasjonskontrakter hvor ansatte får bonus hvis det ikke skjer uhell på plattformene.