Reduserer sykefraværet

Ulike tiltak har redusert sykefraværet i Stavanger kommune fra 10 til 6,7 prosent i løpet av året.