Nye barnehageplasser

Regjeringen ønsker å opprette 6.000 nye barnehageplasser for barn under tre år innen utgangen av 2001.