Sterke innvendinger mot Mjøs-utvalget

Siste frist er ute i høyringsrunden om Mjøsinnstillinga, men dei etablerte universi-teta førebur sviande kritikk og treng meir tid.