For mange forsyningsskip

Hele 23 forsyningsskip i Nordsjøen mangler lønnsomme kontrakter og er i opplag.