14 søker om utvinningstillatelse i Nordsjøen

14 selskaper har søkt om å få utvinne olje og gass på blokker iNordsjøen som Olje— og energidepartementet har lyst ut iforbindelse med Nordsjøtildelingene 2001.