AFP-grense blir hevet til 15.000

OSLO: Stortingsflertallet går inn for at pensjonister i AFP-ordningen skal få tjene inntil 15.000 kroner i året uten å bli trukket i pensjon.