Alvern til tysk skifterett

Bensinpumpereklame-selskapet Alvern har sendt en begjæring om konkurs til relevant instans i Hamburg.