Mindre gass på Troll, men økte inntekter

Selv om uttaket av gass fra Trollfeltet var mindre i 2001 enn året før, har inntektene på salg av naturgass til Europa økt det siste året.