Umoe/Heerema fjerner plattform

Alliansen Umoe Olje og Gass og nederlandske Heerema har fått oppdraget med å fjerne den første plattformen på Ekofisk-feltet.