Avblåser lønnsaksjon

Snart vil uteksaminerte studenter igjen kunne søke stillinger etter sommerjobb-boikotten. Helsedepartementet mener sykehusene har greid seg bra uten studentene.