Nei til privat voksenopplæring

Minerva videregående skole får ikke etablere privat yrkesskole for voksne i Rogaland. Det er nå fastslått ved kongelig resolusjon.