Brudd i oljemekling

YS-forbundene Privatansattes Fellesforbund (PRIFO) og Norges Funksjonærforbund (NOFU) har brutt forhandlingene med NHO om oljeoverenskomsten.