Iran fortsatt imot økt oljeproduksjon

Iran fastholder sin motstand mot økninger i oljeproduksjonen og raser mot amerikansk press.