Bedring for Wilhelmsen i siste tertial

Rederiet Wilh. Wilhelmsen ASA leverer et årsresultat for 1999 som er betydelig svakere enn året før. I tredje kvartal 1999 tjente imidlertid rederiet bedre enn i samme periode 1998.