Bøndene nøgde med framtidas landbrukspolitikk

Bøndene er stort sett nøgde med landbrukspolitikken fleirtalet i Stortingets næringskomite vil føra i åra framover.