Trålflåten treng hjelp

Mange av dei snaut 50 trålfartøya i Rogaland er inne i ei djup krise. Fylkeskommunen stiller 5 millionar kroner til rådvelde som krisehjelp.