Egen inngang til Stavanger

Stavangerfolk har fått et eget samlingssted i cyberspace, med egen inngang fra Stavanger.