Erna Solberg: Karantenesystemet var for tillitsbasert for lenge

Da smitten økte i Europa, forble karantenesystemet det samme. Nå tar statsministeren selvkritikk.

Erna Solberg redegjorde for Koronakommisjonens rapport på talerstolen i Stortinget mandag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Koronakommisjonen konkluderte med at det var en alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt på en pandemi.

Kommisjonen ble satt ned for ett år siden, og fikk mandat til å granske myndighetenes håndtering av pandemien. Konklusjonen ble lagt frem i en rapport på omtrent 450 sider, 14. april.

De anslo at kostnaden av krisen og smitteverntiltakene kan være 330 milliarder kroner.

Fra talerstolen på Stortinget redegjør statsminister Erna Solberg for kommisjonens rapport.

Innreisesystemet var for lenge for tillitsbasert

I rapporten trekkes det blant annet frem at da grensene åpnet igjen høsten 2020, så manglet det en plan for å stoppe importsmitte.

– Smittesituasjonen var gunstig i både Norge og de fleste land i Europa da vi åpnet opp. Situasjonen ble gradvis verre fra sensommeren, sier hun.

Hun påpeker kravet om karantene for reisende fra land med høy smitte.

– I ettertid må vi erkjenne at karanteneplikten for lenge var for tillitsbasert, sier hun.

Kommisjonen trekker frem at arbeidsreisende kunne begynne å jobbe ved negativ test, forteller Solberg. Hennes vurdering er derfor at systemet var for tillitsbasert da smitten økte i Europa gjennom høsten.

Samtidig påpeker Solberg at smittevernloven legger vekt på «frivillig medvirkning» fra dem tiltaket gjelder når smitteverntiltak settes i kraft.

– Det var derfor naturlig å prøve ut tillitsbaserte tiltak før strengere tiltak ble tatt i bruk, sier hun.

– Slik kontakt har vært nødvendig

Kommisjonen mente også at regjeringen «ga etter» for lobby-press da interesseorganisasjoner fikk gjennomslag for unntak for karanteneregler.

Aftenposten har tidligere avslørt hvordan NHO og Norsk Industri fikk påvirke karanteneregler for arbeidsinnreisende, til tross for at Helsedirektoratet og FHI advarte mot risikoen for importsmitte.

– Regjeringen har under hele krisen hatt tett kontakt med ulike aktører, som bransjeorganisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner og bedrifter. Slik kontakt har vært nødvendig for å sikre en god håndtering og for å danne oss et helhetsbilde, og for å korrigere kursen når det var nødvendig, eller innføre unntaksordninger for å unngå urimelige utslag ved smitteverntiltak, sier Solberg.

Hun mener at de i de fleste tilfeller ikke har gjort endringer, men at de har i noen tilfeller vært enige med innspill og gjort endringer.

Hun påpeker at innreisereglene her til lands har vært blant de strengeste på kontinentet, og at Norge var blant de siste til å åpne for reiser fra områder i Europa.

Statsminister Erna Solberg startet med å trekke frem at kommisjonens overordnede konklusjon var at regjeringen har håndtert pandemien på en god måte.

– Kommisjonen påpeker at vi var for dårlig forberedt. Vi kommer til å bruke rapporten til å lære, sier Solberg på talerstolen.

Nedstenging var ikke i planene

Hun sier videre at regjeringen «i for liten grad» har stilt spørsmål ved hvordan pandemier kan utvikle seg, som at man under denne pandemien har stengt ned samfunnet som smittevern tiltak.

Selv om det har vært en beredskapsplan for influensapandemi, har de ikke lagt opp til å stenge ned samfunnet, fordi det vil føre med en stor kostnad og liten nytte, forklarer hun.

– Vi hadde en plan for en influensapandemi, men ikke for en plan som krever omfattende nedstenging av samfunnet, sier Solberg.

Statsministeren forteller at «vedtatte sannheter» i en pandemihåndtering har blitt utfordret i denne pandemien.

Kommisjonen trekker frem at en pandemiplanene hadde mangler. Solberg sier at disse kunne vært oppdaget gjennom en øvelse, men stiller spørsmål ved om de ville øvd på en pandemi som krever langvarig nedstengelse av samfunnet.

Publisert: