Equinor-topp knyttes til ny oljeskandale

– Politikerne må forstå at dette ikke er en liten rød varsellampe. Equinor-ledelsen er på diskotek med fullt av røde og blinkende lys, sier Frederic Hauge etter den knusende Ptil-rapporten om Johan Castberg-prosjektet.

Konsernsjef Anders Opedal må se at enda et utbyggingsprosjekt i Equinor har sporet helt av.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Bellona har det siste året kommet med gjentatte og alvorlige varsler knyttet til Equinors virksomhet; Melkøya-brannen, Johan Castberg, Martin Linge og de omfattende problemene med Peregrino-feltet i Brasil.

– Vi kommer med mer, varsler Bellona-leder Frederic Hauge til Aftenbladet og fortsetter:

– Det som er felles for disse prosjektene er at det avdekkes en ukultur i Equinors ledelse. For Johan Castberg-prosjektet ble utbyggingskostnadene kuttet fra en balansepris på 80 dollar fatet til 31 dollar fatet. Dette skjedd utelukkende på grunn av omfattende kostnadskutt i prosjektet og et ønske om å bygge billig. Det dårligste verftet ble valgt, organisasjonen var underdimensjonert og resultatet er en varslet utbyggingsskandale, Hauge til Aftenbladet.

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er all grunn til å være uroet over Equinors gjennomføring av Johan Castberg-prosjektet.
Les også

Professor om Castberg: - Skipet kan ikke installeres uten betydelige oppgraderinger

– Varslet skandale

Equinor mener dette ikke stemmer.

– Utbyggingskostnadene gikk kraftig ned fordi vi endret konsept og fant nye løsninger. Det omfatter hele prosjektet, ikke bare produksjonsskipet. Det er ingen norske verft som bygger skrog av denne størrelsen. Alle de aktuelle verftene ligger i Asia og Sembcorp vant fram i en samlet vurdering, sier Lise Andreassen Hagir, Equinors talsperson i sakens anledning.

Hauge peker på at Equinor strippet Johan Castberg-organisasjonen til det ytterste og valgte det dårligste verftet for å spare kostnader. Hauge sier videre at da signalene tidlig i prosjektet kom om at prosjektet var på ville veier, tok heller ikke Equinor dette alvorlig og justerte kursen.

– Resultatet er en varslet utbyggingsskandale, hvor Johan Castberg-skipet vil bli satt i produksjon med omfattende sveisefeil og en dårlige kvalitet enn det som er vanlig på FPSO-er, sier Frederic Hauge.

– Vårt mål er at Johan Castberg skal ha samme kvalitet og teknisk tilstand som tilsvarende innretninger. Equinor og Petroleumstilsynet har felles mål – et sikkert produksjonsskip og en trygg arbeidsplass, sier Equinors talsperson Lise Andreassen Hagir.

Les også

Norne-skipet rammet av «Castberg-feil»

Det ble våren 2020 avdekket en rekke sveisefeil på Johan Castberg-skroget.

Påpekte avvik i 2017

Om feilen i programmet for utmattingsanalyse, Sesam Stofat, skriver Petroleumstilsynet følgende i sin rapport:

«Equinor foretok en sammenligning av resultater fra forenklet-, og stokastisk utmattingsanalyse under FEED-studien (forhåndsprosjektering) i mai 2017. De påpekte at det var uventet stort avvik mellom resultatene fra de to analysene overfor AKSO, som hadde designansvar i FEED. AKSO gjennomførte en kvalitetssjekk av sine analyser uten å avdekke noen feil. Det ble imidlertid pekt på at valg av forutsetninger for analysene kan forklare en del av forskjellen i analyseresultatene. Observert avvik ble ikke fulgt opp videre. Da SCM ble tildelt kontrakt, videreførte de sin designutvikling med samme programvare som ble benyttet i FEED.»

Videre heter det at DNV GL ble orientert om feilen i 2018, mens det var først i april 2020 DNV GL informerte Equinor om at «Stofat underestimerte beregnet
utmattingskapasitet for gitte forutsetninger som var til stede for Johan Castberg».

Les også

Equinor peker på DNV GL for Castberg-feil

– Har fått informasjon

Først i mai 2020 varslet Equinor samarbeidspartnere i prosjektet om de omfattende feilene i Johan Castberg-prosjektet.

– I løpet av forhåndsprosjekteringen foretok Equinor en verifikasjon av resultatene med tilgjengelige eksisterende verktøy, men vi var ikke klar over feil i Stofat før i april 2020, understreker Equinors Lise Andreassen Hagir og utdyper videre:

– Equinor verifiserte utmattingsresultatene fra Stofat med tilgjengelig,  eksisterende verktøy. Utmattingsanalyser har alltid usikkerheter involvert både på last- og kapasitetssiden. Dette gjenspeiles derfor i de høye sikkerhetsfaktorer som anvendes i design.

Les også

Castberg-saken: Unnlot å journalføre varsling om alvorlig datafeil

– Hvorfor informerte ikke Equinor partnere i prosjektet om at prosjektet var sporet av?

– Equinors partnere har fått den informasjonen Equinor hadde. Dette er en situasjon som har utviklet seg og det tok tid før omfanget ble forstått etter hvert som vi utvidet kryssjekk av sveiser.

Opedal og kostnadskutt

Igjen knytter Bellona og nåværende konsernsjef Anders Opedal, som i kraft av tidligere posisjoner og beslutninger i Equinor, tett også til denne saken. I presentasjonen av Castberg-granskingen rettet Petroleumstilsynet kritikk mot at prosjektorganisasjonen i Equinor for Castberg-prosjektet var såkalt Lean-basert (strippet til det minimale) og var dimensjonert for «solskinnsdager».

Equinor-sjef Anders Opedal var kuttsjef i Statoil (Equinor) fram til 2016. Det er føringene i disse kuttplanene som kan ha gitt seg utslag i den smale prosjektorganisasjonen som Equinor valgte for Castberg-prosjektet.

– Equinor har et stort troverdighetsproblem, og vi stiller store spørsmål ved om selskapet i det hele tatt er i stand til å gjennomføre denne type kompliserte prosjekter til de kostnadene de har lovet politikerne, sier Hauge.

Les også

Tilsyn bekymret for sveisefeil og utmatting: Fant flere avvik på Johan Castberg-skipet

– Handler ikke om kostnadskutt

Equinor selv mener at Ptils granskingsrapport i store trekk samsvarer med selskapets egen granskingsrapport om Castberg og påpeker at årsaksbildet er sammensatt.

– Dette handler ikke om kostnadsbesparelser, men mer om sammensetningen av teamet. Oppfølgingsteamet i prefabrikasjonsfasen hadde begrenset med mennesker som hadde sveise- og NDT (non destructive testing)-kompetanse. Dette er læring vi tar med oss i kommende prosjekter, og lager en plan med konkrete tiltak for å følge opp funnene og dele erfaringer bredt. Læring er viktig for å unngå at det skjer igjen i nye prosjekter og på andre verft, sier Lise Andreassen Hagir i Equinor.

– Hvorfor utbedres ikke samtlige feil, også de med vanskelig tilkomst? 

– Equinor og Petroleumstilsynet har felles mål – et sikkert produksjonsskip og en trygg arbeidsplass. Skroget til Johan Castberg produksjonsskip kommer ikke til å forlate verftet i Singapore før arbeidet med å rette opp sveisefeil er fullført på en forsvarlig måte, slik at skroget tilfredsstiller alle krav knyttet til sikkerhet og integritet. Sveisefeil blir reparert og kontrollert på ny. Alle utmattingskritiske områder er først dekket 100 prosent av NDT, så 100 prosent kryssjekket. Alle defekter er eller vil bli reparert før skipet forlater Singapore.

Publisert: