1000 nordmenn med hytte i Sverige til sak mot karan­tene­reglene

Det er i dag karanteneplikt etter overnatting på hytte i Sverige. Hytteeierne mener dette er «uforholdsmessig» og «diskriminerende». Regjeringsadvokaten mener at dette ikke er noe verre for dem, enn for de som ønsker å feriere i utlandet generelt.

TIL SAK MOT STATEN: Nordmenn med hytte i Sverige har i praksis hatt et ti måneder langt hytteforbud.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Onsdag og torsdag går rettssaken med 1.000 nordmenn med hytte i Sverige på den ene siden, og staten ved regjeringsadvokaten på den andre.

Hytteeierne ønsker å få opphevet den delen av covid-19-forskriften som pålegger dem karanteneplikt etter overnatting på fritidseiendom i Sverige.

Deres advokat Lars Marius Holm i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig påpeker i sluttinnlegget til Oslo tingrett at karanteneplikten er et «svært inngripende tiltak» som setter til side flere grunnleggende rettigheter.

Han mener at staten ikke har etterlevd de strenge rettslige kravene som er nødvendige for at staten skal kunne gjøre inngrep i disse rettighetene.

«Det vil anføres at den omstridte karanteneplikten ikke oppfyller aktuelle krav til smittevernfaglig begrunnelse, at forskriftsbestemmelsene har blitt vedtatt i strid med aktuelle saksbehandlingsregler, at karanteneplikten er uforholdsmessig, og at den er strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering», skriver advokaten i sluttinnlegget.

Aksjene småsparerne bør bytte ut Tesla med

Påpeker forskjellsbehandling

Holm skriver at tyngdepunktet i saken er begrunnelsen og forholdsmessigheten som ligger til grunn for karanteneplikten.

Han argumenterer for at innreiseregistrering, påbud om bruk av egen transport samt forbud mot nærkontakt i Sverige, vil være mer enn tilstrekkelig for å ivareta aktuelle smittevernhensyn.

Når det gjelder påstanden om at karanteneplikten er i strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering, viser Lars Marius Holm til to ting:

For det første hvordan hytteeiere i Sverige rammes av en forskrift som ikke påvirker hytteeiere i Norge, til tross for at smittetrykket i de svenske grensekommunene, ifølge sluttinnlegget, anses som likt eller lavere enn bostedskommunene i Norge.

Og for det andre hvordan karanteneplikten ifølge Holm er diskriminerende i henhold til EØS-avtalens rett om fri bevegelighet.

Hytteeiere til gruppesøksmål mot staten: – Vi føler oss litt diskriminert

Staten: Fordelene veier tyngst

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten mener på sin side at forskriften er gyldig og ikke bryter med smittevernlov, grunnlov, menneskerettigheter eller EØS-avtalen.

«Enkeltpersoner vil alltid kunne hevde at tiltak retter mot dem er overflødige, slik at andre bør bære belastningen. Regjeringen må imidlertid gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som skal settes inn, basert på den gjeldende smittesituasjonen», heter det i sluttinnlegget.

Stub kommer med innvendinger mot saksøkernes påstand om at viktige interesser står på spill – det være seg muligheten til å drive forsvarlig vedlikehold, beskytte, investere i og på andre måter rå over fritidseiendommene.

Regjeringsadvokaten skriver at det er åpenbart at det ikke er en «vesentlig ulempe» at karanteneplikten kan gjøre det vanskeligere å bruke hytta på vanlig måte.

«Denne ulempen skiller seg ikke nevneverdig fra ulempene som alle andre som ønsker å feriere i utlandet, utsettes for pga. karantenereglene. De ulemper som saksøkerne blir påført må dessuten veies opp de samfunnsmessige fordeler det vil ha om man greier å begrense eventuell importsmitte fra Sverige», skriver han.

Forsker: Dette er vinnerne og taperne på hjemmekontor
Publisert: