Frp ut mot SV og regjeringen: – Det ene hinsides forslaget etter det andre

Først kom regjeringen og sa de vil mer enn doble CO₂-prisen for oljenæringen på ti år. SV svarte med at de vil innføre prishoppet på ett år og enda litt mer. Nå kommer Frp på banen og advarer mot hva de mener det vil si for både oljenæringen og strømregningen til industrien på land.

Frps Jon Georg Dale i diskusjon med klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) i Stortingets spørretime i desember.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Når det ene hinsides forslaget skal avløses av det andre blir det heftige greier, sier Jon Georg Dale, energi og miljøpolitisk talsmann i Frp, til E24.

Etter først å ha sett regjeringens nyeste klimaplan, og deretter sett SVs respons, vil Dale med i debatten om oljenæringen:

– Jeg mener forslaget regjeringen fremmet i seg selv fremmet kan få dramatiske konsekvenser. Når så regjeringen og flere partier trekker i SVs retning er deres svar å innta en enda mer radikal posisjon i sin klappjakt på norsk oljeproduksjon, sier Dale.

Forrige fredag gikk olje- og energiminister Tina Bru (H) ut og varslet hva regjeringens nye klimaplan vil ha å si for oljenæringen – CO₂-prisen skal mer enn dobles frem til 2030 fra rundt 800 til 2.000 kroner per tonn.

– Norge var først ute med å innføre en CO₂-avgift på sokkelen i 1991. Nå er vi først ute med å sette en høy pris på utslipp frem mot 2030, sa olje- og energiminister Tina Bru (H).

SVs Kari Elisabeth Kaski responderte i et annet intervju med E24 med deres forslag: Innfør CO₂-prisen på 2.000 kroner med en gang og legg på en produksjonsavgift på 14 milliarder kroner på toppen.

– Med regjeringens forslag vil vi ikke få utløst de store utslippskuttene i oljeindustrien (...) Da er vi tilbake til oljebransjens eget forslag, som er at fellesskapet skal betale det meste av elektrifiseringen, sa stortingsrepresentant i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Frykter tap av norske arbeidsplasser

Oljenæringen selv reagerte også på nyhetene fra regjeringen. Selv om næringen sier de er for en CO₂-avgift og vil kutte alle utslipp i Norge innen 2050, understreker de at økningen må kompenseres med andre grep slik at de totale rammevilkårene ikke blir forverret.

– Dette er en betydelig kostnadsøkning. Dette vil bli dyrt, det kommer til å øke kostnadene på norsk sokkel og det vil kunne svekke norsk konkurransekraft, sa Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass.

Frps Jon Georg Dale mener resultatet av regjeringens forslag vil «bli tap av norske arbeidsplasser»:

– Det er fordi de vil øke den særnorske kostnaden på å utvinne olje og gass, helt uavhengig av hvordan det håndteres i andre land, sier Dale og fortsetter:

– Det er viktig fordi Norge står for rundt to prosent av verdens olje- og gassproduksjon. Den eventuelle reduserte lønnsomheten en økt CO₂-pris gir på nye eller marginale ressurser på norsk sokkel kan gjøre at vi ikke produserer den oljen, og at den blir produsert av et annet land.

Les også

Erna Solbergs klimaplan vil trolig gi dyrere flybilletter: – Vil helt klart slå ut

Vil følge EUs kvotepris

I tillegg til en CO₂-pris på 2.000 kroner per tonn allerede nå ønsker SV seg også en produksjonsavgift på 25 kroner fatet.

– En slik produksjonsavgift vil påvirke bunnlinjen både når det gjelder felt i haleproduksjonen og i kostnadsvurderingen av nye utbygginger og om man skal realisere dem. Målet er å sikre at de minst lønnsomme feltene ikke blir bygget ut, sa Kaski.

Kaski er åpen for at inntektene fra en produksjonsavgift enten kan gå til Oljefondet, eller blir øremerket grønn omstilling av norsk økonomi.

– Å mer enn doble CO₂-kostnaden på ett år, i tillegg til en produksjonsavgift, kommer ikke til å gi en dråpe mindre oljeproduksjon i verden, men det vil bli mindre i Norge, svarer Dale i Frp.

– SV forstår ikke at oljeproduksjonen kommer som følge av at det er en etterspørsel, ikke fordi man har et ønske om å produsere. Når etterspørselen ikke forsvinner oppnår man ingenting ved å bare flytte produksjonen fra Norge og til sjeiker i Midtøsten, Venezuela eller på land i USA, fortsetter Dale.

Dale forklarer at han i utgangspunktet er EU-motstander, men at han lenge har ment at det er en fordel at Norge deltar i et felles kvotesystem med EU, slik at kvotepliktig industri møter den samme prisen på utslipp.

– I utgangspunktet har olje- og gassnæringen et velfungerende kvotemarked, der kvoteprisen er prognostisert til å øke fremover. Det gir norsk sokkel mer likebehandling, sier Dale.

Han mener det er viktig at man stiller strengere krav fremover, men at det må skje på en måte som stimulerer til verdiskapning i Norge.

– Alt tyder på at norske industriarbeidsplasser blir høyere skattlagt for sine utslipp enn øvrig europeisk industri, og betydelig høyere enn asiatisk industri. Hvor mange tror det er en driver for nye arbeidsplasser i Norge, sier Dale.

Les også

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

Les også

Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser

Frykter oljenæringen presser opp strømregningen

Store aktører som EU, Kina og også norsk oljenæring selv har satt klare mål om null utslipp noen tiår frem i tid.

– Gitt at vi skal dit uansett, vil ikke en høy CO₂-pris kunne sørge for at en del av tiltakene for å kutte utslipp vil lønne seg for oljeselskapene når alternativet er å betale en høy avgift?

– Hvis en hadde sett at utslipp ble priset likt over hele fjølen i et globalt marked, så er svaret ja. Men når man får en ensidig norsk avgiftsøkning, så fører det bare til at man øker kostnaden ved å drive i Norge, sier Dale.

– I deres prinsipprogram står det at dere vil ha slutt på kravene om strøm fra land på oljenæringen. Hva vil dere gjøre i stedet?

– Hvis det er lønnsomme investeringer i elektrifisering som gjøres, så er det greit, sier Dale.

Han peker på at det med dagens CO₂-pris vil finnes prosjekter som er lønnsomme for bedriftene og samfunnet, hvis man har overskuddskraft i et område.

– Da kan man elektrifisere uten store konsekvenser. Men en storstilt elektrifisering vil utløse et enormt behov for utbygging av vindkraft. Det vil øke strømprisen for all annen fastlandsindustri, sier Dale og fortsetter:

– Departementet har selv bekreftet i et svar til meg at gassen som ikke blir brent ved elektrifisering blir eksportert og brent et annet sted. Så hvis vi bare flytter utslipp og øker kostnadene for annen industri, mener jeg at oljenæringen ikke bare kan ta disse avgjørelsene om elektrifisering alene.

Publisert: