- 86 brudd på arbeidsmiljøloven for én ansatt

Arbeidstilsynet ber politiet se spesielt på 15 alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i Trondheim kommune. En hjemmehjelp skal ifølge anmeldelsen ha hatt 86 vakter som bryter med loven.