• Møbelsnekker Tjerand Gjerdes oppdrag spenner fra restaurering av eldre møbler til å innrede større lokaler. Firmaet har for eksempel stått for innredningen av Brudesalongen i Stavanger samt hos Renaa – Matbaren. Kristian Jacobsen

Lær av erfarne gründere

Som fersk gründer kan du lære mye av andre. Fairplay design og Tjerand Fine Furniture deler både feilsteg og kloke valg.