• Colourbox

Vil ha prestasjonsbasert lønn

Nordiske bedrifter vil nyansette fremover, og innføre en mer prestasjonsbasert lønn i 2011.