Her vil ungdommene helst lære

Kan dette være grunnen til at 3182 elever kjemper om 2410 studieplasser på Hetland, Vågen og Jåttå videregående skole?