• Jon Ingemundsen

Ungdommen søker seg til de nyeste skolene

Tallene for det første opptaket til de videregående skolene i Rogaland er klare, og viser at de nye skolene er de store vinnerne. Jåttå, Hetland og Vågen videregående skole har svært mange flere søkere enn de har plasser.