Renten settes opp

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,25 prosent.