Svake elever søker seg til yrkesfagene

Opp mot halvparten av elevene på flere yrkesfag har under 3 i karaktergjennomsnitt fra ungdomsskolen. NHO frykter utarming av yrkesutdanningen.