Nye pensjonsregler for 1943-kullet

Personer som er født i 1943, og som altså fyller 67 i 2010, blir unntatt fra de nye reglene om samordning av offentlig tjenestepensjon med folketrygden. Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2011.