– Still krav til skolebarn, sier spesialpedagog

– Det har vært en tendens til en form for ettergivenhet slik at det blir stilt for små krav til elevene, sier spesialpedagog Frode Jøsang.

  • Marie Rein Bore
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 12 år gammel

Foreldre bør ha en rimelig balanse mellom støtte til barna og samtidig krav om at de skal bruke evnene sine, sier spesialpedagog Frode Jøsang.

I går holdt Frode Jøsang og Knud Jensen fra Lenden skole og ressurssenter forelesninger for 8. klasselærere om skolestart.

– Vi ser det er en stor økning i læringsmotstand blant elevene. Derfor er starten på skoleåret utrolig viktig. Ikke minst er det nødvendig å skape gode rutiner for å kunne bygge et godt læringsmiljø, understreker Jøsang.

Krav til barn

Han mener foreldre kan bidra med å sette krav til barna på enkelte områder:

Signaliser tydelige forventninger om at barna skal yte, prestere, bruke evnene sine.

Skap rom for og krev at barna har gode arbeidsvaner og rutiner hjemme.

Krev at barna legger seg i tide slik at de får nok søvn.

La barna gå til skolen, så sant det er mulig.

Foreldres bidrag

Men Jøsang er også opptatt av at foreldre selv kan bidra til å skape et godt læringsmiljø. Han oppfordrer:

Snakk positivt om det som har med skole og utdanning å gjøre.

Støtt og hjelp i forhold til hjemmearbeid.

Les for barna, snakk med dem, forklar ord for dem. Språkstimulering er utrolig viktig både for læring og for positiv atferd.

Sårbar periode

Skolestart kan være en vanskelig periode, særlig når det skjer en overgang fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående. Det synes å være forskjell på gutter og jenter.

– Gutter synes å være mer sårbare enn jenter når de begynner på barne— og ungdomsskolen. For jenter derimot er overgangen til videregående vanskelig for mange.

Når flere gutter enn jenter har en vanskelig periode ved skolestart, henger det sammen med at mange gutter strever mer med tilpasning til normer og krav. Derfor er det viktig at guttene i startfasen, både hjemme og på skolen, blir møtt med klare rammer. Det ser ut som mange gutter trenger mer tydelighet enn jenter, sier Jøsang.

– Hvorfor er mange jenter mer sårbare enn gutter ved overgangen til videregående skole?

– Vi tror det har med den store økningen av psykiske vansker hos jenter i den alderen. Det ser ut til at psykiske problemer kan slå ut noe seinere enn hos guttene, sier Jøsang.

– Hva kan foreldre bidra med slik at overgangen går så greit som mulig?

– Spesielt når det gjelder starten i første klasse på barneskolen, er det viktig å komme raskt i gang med et godt samarbeid med skolen slik at det blir gode systemer og rutiner. Dette går på samarbeid om det enkelte barnet, slik at nødvendig informasjon går begge veier.

– Hva bør foreldre være obs på når vi vet at overgang kan være en vanskelig periode for en del elever?

– Om barnet er engstelig. Eller trist. Eller stresser. Eller gir uttrykk for svak selvfølelse, sier at de ikke får til noe, ikke er verd noe. Men vi må ta høyde for at noe av dette er naturlige reaksjoner når man befinner seg i en sårbar periode.

Hjelp av fagfolk

– Når blir slike signaler så kraftige at foreldre bør ta kontakt med fagfolk?

– Når symptomene gir seg kroppslige utslag slik at barnet har vondt i hodet, eller i magen, klager over smerter, eller vegrer seg voldsomt for å gå på skolen, sier Frode Jøsang.

Publisert:
  1. Arbeidsliv

Mest lest akkurat nå

  1. De ønsket seg en datter som kunne overta butikken og arve formuen. Slik ble det ikke

  2. 16-åring kjørte bil med promille

  3. Nordlyset danset på høsthimmelen

  4. Til Oslos forsvar: Je suis Oslo!

  5. Fugler ved Breiavatnet ble matet med ukokt ris

  6. 18-åring ble den store helten i debuten: – Finner nesten ikke ord