• Førstestatsadvokat Morten Eriksen under Økokrim sin pressekonferanse i anledning påtaleavgjørelse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begått av et riggselskap Transocean. Roald, Berit/Scanpix

Unik norsk skattesak

Verdens største riggselskap, Transocean, er tiltalt av Økokrim for skattesvik. Saken er helt unik i Norge, men også temmelig unik internasjonalt.