Hver norske familie betaler 800 kr. året for Jarlsberg-eksport

Norge kan kutte landbrukssubsidiene med 40 prosent og likevel oppnå de fellesgodene som er hovedmålsettingene i norsk landbrukspolitikk.