• Nav-seksjon

100 bedrifter bøtelagt av Nav

Nav har for første gang tatt i bruk bøter for å tvinge norske bedrifter til å følge opp sykmeldte. Standardboten for hver bedrift er drøyt 5000 kroner.