Opptur for Norwegian

Bjørn Kjos har grunn til å glise over sterke kvartalstall.